Konferencja “Wybrane problemy współczesnej medycyny”

KONFERENCJA

w ramach obchodów 70-lecia

109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 „Wybrane problemy współczesnej medycyny

 

5.12.2014 r.

 

Filharmonia w Szczecinie

ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 

Przewodniczący komitetu:

płk w st. spocz.  prof. dr hab. n. med. Marek PARADOWSKI

Członkowie komitetu:

  • lek. Andrzej RÓŻAŃSKI
  • ppłk dr n. med. Małgorzata JEKEL – JUŹWIAK
  • lek. Waldemar KRYSIAK

PROGRAM KONFERENCJI

 

5 grudzień 2014 r. (piątek)

 

09.00 – 09.05           Otwarcie Konferencji;

09.05 – 09.45           Wykład inauguracyjny „Choroby cywilizacyjne problemem współczesnej medycyny” – płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Marek PARADOWSKI, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów;

09.45 – 10.05         „Funkcjonowanie pracowni serologicznej i banku krwi w strukturach Zespołu Pracowni Medycyny Laboratoryjnej”– ppłk dr n. med. Małgorzata JEKEL – JUŹWIAK,109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie;

10.05 – 10.25         „Migotanie przedsionków – wyzwanie współczesnej medycyny”– ppłk rez. lek. Waldemar Krysiak, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w szczecinie;

10.25 – 10.45          „Genetyczne aspekty uzależnień – prawda czy fałsz?” – dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz prof. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.