Skierowanie do specjalisty

Większość porad specjalistycznych wymaga najczęściej skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego. W ramach dalszych konsultacji takie skierowanie może wystawić również lekarz specjalista ( zarówno do lekarza z inną jak i tą samą specjalizacją). Decyzję o wyborze miejsca porady podejmuje sam pacjent.
Jednak należy pamiętać o tym, że placówka opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista, do którego chcemy zgłosić się, a jesteśmy ubezpieczeni, musi mieć podpisany kontrakt o współpracy z NFZ.
Jeśli zakład opieki zdrowotnej lub lekarz nie ma podpisanej takiej umowy, musimy być świadomi tego, że koszty wizyty i dalszego leczenia będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.

W nagłych przypadkach takich jak:
Wypadek, uraz, nagłe dolegliwości bólowe, zatrucie, stany ostre i zaostrzenia stanów przewlekłych np. infekcja, gorączka itp., stan zagrożenia życia lub porodu,
lekarz specjalista ma obowiązek przyjąć pacjenta bez skierowania – bezpłatnie ( w ramach ubezpieczenia).

Bez skierowania przyjmują:

  • ginekolog
  • położnik
  • stomatolog
  • dermatolog
  • wenerolog
  • onkolog
  • psychiatra

Gdy chcemy zasięgnąć porady jednego z nich, wystarczy zarejestrować się w naszej Przychodni przy ul. P. Skargi 34.