109 Szpital Wojskowy – placówką covidową

Szanowni Pacjenci,

Informuję, że decyzją nr 4/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dniem 3 kwietnia 2021r. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie został przekształcony w szpital II poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym zakażeniem choroba zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.
Od dnia 3 kwietnia do odwołania, zostaje utworzonych 127 łóżek dedykowanych ww. pacjentom, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.


W związku z powyższym, do czasu odwołania ww. decyzji przez Wojewodę, zostają wstrzymane przyjęcia pacjentów do Szpitala, zarówno planowe jak i ostre.

Udzielanie świadczeń w Przychodni i Pracowniach Specjalistycznych oraz Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej nie uległo zmianie i odbywa się planowo zgodnie z harmonogramem.