Informacja, Hematologia

29 marca 2019

Szanowni Pacjenci,

Szanowni Pacjenci,

W związku z zamknięciem Poradni Hematologicznej i Oddziału Hematologii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019r.. pacjenci dotychczas leczeni w 109 Szpitalu Wojskowym będą mieli możliwość opieki specjalistycznej w zakresie hematologii udzielane świadczenia w  Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, zgodnie z przyjętymi między placówkami ustaleniami.

Wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji zostali już przekazani do Szpitala SPSK-1 PUM
w Szczecinie pacjenci wymagający kontynuacji leczenia w zakresie programów lekowych
i chemioterapii jednodniowej mają już ustalane terminy wizyt.

Wszyscy pacjenci, Poradni Hematologicznej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie,  mogą uzyskać informacje codziennie,  w  godzinach: od 11.00 do 13.00  pod  numerem  tel.  261 455  527.

Informacje o innych podmiotach  leczniczych udzielających świadczeń  zdrowotnych dostępne są na stronie internetowej Oddziału NFZ w Szczecinie w zakładce GDZIE SIĘ LECZYĆ.

Poradnie hematologiczne:

Kołobrzeg, Regionalny Szpital, Łopuskiego 31, 94 353 02 39
Koszalin, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, Chałubińskiego 7, 94 348 83 55, 94 348 84 20
Szczecin, SPSZOZ – Zdroje, Mączna 4, 91 880 65 29, 91 880 64 95

 Szczecin, SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM, Unii Lubelskiej 1. Poradnia hematologiczna mieści się w budynku CDILND, parter, gab. 10,
rejestracja: tel. 91 425 04 90

Dodatkowo informujemy, iż z dniem 08.04.2019r. planowane jest uruchomienie dodatkowej Poradni Hematologicznej w SPSK-1 PUM w Szczecinie dedykowanej zwłaszcza pacjentom z Poradni Hematologicznej 109 Szpitala Wojskowego.

Do pierwszej wizyty w tutejszej  Poradni pacjenci zobowiązani są dostarczyć :

  1. Skierowanie do poradni hematologicznej (jednorazowo przy pierwszej rejestracji, wystawione  przez lekarza POZ lub dowolnego specjalistę).
  2. Kserokopię dokumentacji z dotychczas prowadzącej leczenie poradni hematologicznej (109 Szpitala Wojskowego).