INFORMACJA DOTYCZĄCA DNIA 12 listopada 2018r.

8 listopada 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA DNIA 12 listopada 2018r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018r. Dz. U 2018 poz. 2117 o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy.

Zgodnie z Art. 3.1:

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach szpitalnej
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
w dniu 12 listopada 2018r. udzielane są zgodnie z planem na ten dzień.

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna nie udziela świadczeń.

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które nie jest stanem nagłym, pomoc będzie udzielana przez placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

                                                                                                                           KOMENDANT
                                                                                                                           płk Krzysztof PIETRASZKO