Goście z Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

19 listopada 2009

W dniu 19.11.2008 r gościliśmy w naszym Szpitalu przedstawicieli Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w osobach pani wiceprzewodniczącej mgr Anny Marii Król i pani sekretarz Heleny Gąsior. Spotkanie miało charakter szkoleniowy związany z prewencją wykroczeń z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Pani Helena Gąsior szeroko omówiła problematykę związaną z odpowiedzialnością zawodową, przepisami prawnymi regulującymi zasady wykonywania zawodu oraz zagadnieniami z zakresu Kodeksu Etyki. Podzieliła się również doświadczeniami własnymi wynikającymi z długoletniej pracy na stanowisku przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.
Spotkanie z panią mgr Anną Marią Król było okazją do poruszenia problematyki rozwoju zawodowego, kierunku zmian w kształceniu oraz aktach prawnych regulujących uprawnienia pielęgniarek i położnych do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych.

a_006 a_003

Wizyta ta była również okazją do podzielenia się własnymi uwagami, zadania pytań i poruszenia wielu zagadnień nurtujących zespół pielęgniarek i położnych w trakcie codziennego wykonywania zawodu. Praca w strukturach 109 Szpitala Wojskowego ma swoja specyfikę – jednak zawsze pielęgniarka i położna wykonująca zawód zobligowana jest do znajomości i przestrzegania podstawowych aktów prawnych normujących zasady wykonywania zawodu.
Szkoleń i rozmów na wyżej wymienione tematy nigdy nie jest za dużo – zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niż dopuścić do błędów i związanych z tym konsekwencji.
Dziękujemy  przedstawicielom Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych za wizytę oraz zespołowi Pań pielęgniarek i położnych za uczestnictwo w spotkaniu i chęć pogłębiania swojej wiedzy.