Funkcjonowanie Pracowni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie – informacje na dzień 10.11.2020r.

10 listopada 2020

PRACOWNIA RADIOLOGII

teren Szpitala ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

wejście C, Parter

Rejestracja:
tel. 261 455 929 (91 810 59 29)

Pacjenci na badania RTG przyjmowani są bez zmian.

Godziny Przyjęć:
– pacjenci ambulatoryjni:
poniedziałek – piątek w godz.  8:00 – 13:00
– RTG kręgosłupa L/S
poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 10:00
– pacjenci szpitalni
poniedziałek – piątek w godz.  13:00 – 20:00
– Izba Przyjęć – nagłe wypadki  całą dobę
(także w soboty, niedziele i święta)

Rejestracja na badania USG tylko telefonicznie pod numerem tel. 261 455 929.

Odbiór wyników: poniedziałek – piątek  w godz. 1200-1400 

 

PRACOWNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

teren Szpitala ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

wejście C, Parter

 

Rejestracja:

poniedziałek – piątek  w godz. 1000-1400 

 

– osobiście
– telefonicznie:  tel.261 455 838 (91 810 58 38)

 

Punkt wykonywania badań: wejście C gabinet 32 ( należy zgłosić się w wyznaczonym podczas rejestracji terminie)

Odbiór wyników: poniedziałek – piątek  w godz. 10:00 – 14:00 –  Gabinet 32

Istnieje możliwość wysłania wyniku pocztą po wcześniejszym (np. w dniu badania) dostarczeniu do gabinetu 32, zaadresowanej koperty opłaconej jako list polecony.
Wynik badania może zostać odebrany również przez osobę upoważnioną po przedstawieniu pisemnego upoważnienia.

Na stronie Pracowni w zakładce https://www.109szpital.pl/do-pobrania/  dostępne są sposoby wymaganego przygotowania do badania.

 

ZESPÓŁ PRACOWNI MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

PUNKT POBRAŃ

teren Szpitala ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

wejście C, parter, gabinet 43

czynny

poniedziałek – piątek  w godz.  700-1100 

 

Badania płatne wykonywane są:

poniedziałek – piątek  w godz. 700-1100  – Punkt Pobrań

                                                       w godz. 1100-1800  – Laboratorium Centralne

        soboty, niedziele i święta      w godz.  800-1800  – Laboratorium Centralne

                        

Rejestracja Laboratorium

tel. 261 455 918 (91 810 59 18)

 

Badania laboratoryjne wykonywane są:

  • NIEODPŁATNIE – pacjentom posiadających skierowania z gabinetu podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
  • ODPŁATNIE – pacjentom nie posiadających skierowania.
  • KONTRAHENTOM/PRACOWNIKOM – na podstawie zawartych umów

 

Informujemy, że wprowadziliśmy do oferty laboratorium nowe badanie na obecność przeciwciał Anti-SARS-CoV-2.

  • Jest to test immunologiczny wykonywany metodą elektrochemiluminescencji „ECLIA”, służący do  jakościowego  wykrywania w surowicy krwi przeciwciał/w tym IgG/przeciwko zespołowi ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej koronawirusem 2/SARS-CoV-2/.
  • Cena badania to 55 zł (zawiera koszt badania z pobraniem materiału)
  • Badania można wykonać codziennie od poniedziałku do piątku oraz w weekendy i dni wolne od pracy w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie, mieszczącej się przy ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie.
  • Więcej informacji udziela Rejestracja Laboratorium: tel. 261 455 918 (91 810 59 18)