Dzieje Szpitala od powstania….

Geneza powstania 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ ma swój związek z przebiegiem II Wojny Światowej w jej końcowej fazie. Rozkaz nr 8 II Armii Wojska Polskiego z dnia 20 sierpnia 1944r. o utworzeniu 12 Ruchomego Szpitala Chirurgicznego
i sformowanie go 09 grudnia 1944r. w Ciemiernikach koło Lubartowa to zalążki dzisiejszego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ. Dlatego właśnie 09 grudnia świętujemy
70 – lecie jego istnienia. Początkowo jako szpital chirurgiczny przemieszczał się z frontem poprzez Kock, Kutno i dotarł do Ruszowa k. Zgorzelca, gdzie w składzie bazy szpitalnej armii działał do zakończenia II wojny światowej. Po dotarciu do Szczecina, decyzją prezydenta miasta inż. Piotra Zaremby w dniu 14 sierpnia 1945 r. przejął budynki po klinice ginekologiczno położniczej przy ul. Piotra Skargi. Był pierwszym szpitalem w powojennym Szczecinie udzielającym pomocy zarówno wojsku jak i ludności cywilnej. Przez minione lata szpital wrósł w historię Szczecina. Aktywnie uczestniczył w działaniach służby zdrowia na rzecz miasta i województwa. Na terenie szpitala funkcjonowały kliniki Pomorskiej Akademii Medycznej. Wielu szczecinian urodziło się w szpitalu wojskowym. Szczegółowe dzieje szpitala w latach 1944-2004 przedstawiono w Księdze Pamiątkowej Wydanej Z Okazji Pięćdziesięciolecia 109 Szpitala Wojskowego 1944-1994 oraz w Pamiętniku Dziesięciolecia 1994-2004. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy historię ostatnich 10 lat funkcjonowania szpitala. Jakie to były lata? Gdzie jesteśmy teraz?

Była to bardzo burzliwa i chyba najtrudniejsza dekada w historii 109 Szpitala Wojskowego. Szpital nieprzerwanie realizował swoje zadania statutowe oraz wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednak pogarszająca się sytuacja ekonomiczna placówki doprowadziła do napięć wśród załogi. Niepewna przyszłość szpitala skłoniła organ założycielski w 2010 roku do podjęcia próby przekazania go poza resort. Były to trudne chwile… Obecnie jednak Szpital od kilku lat realizuje program naprawczy, który przynosi widoczne skutki ekonomiczne. Dzięki wysiłkowi i poświęceniu całej załogi sytuacja Szpitala poprawia się. W ramach realizacji programu naprawczego podejmowane są także decyzje ograniczające działalność komórek nierentownych, co niesie za sobą określone koszty społeczne (zamknięcie Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Noworodków, Poradni Fizykoterapii). Na skutek poczynionych działań naprawczych otrzymaliśmy zapewnienie organu założycielskiego o pozostawieniu Szpitala w strukturach MON i przekazaniu środków na inwestycje. Znalazło to swoje potwierdzenie w deklaracji Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka złożonej podczas wizyty w Szpitalu w dniu 09 maja 2014 roku.

Wśród osiągnięć Szpitala w minionym dziesięcioleciu wymienić należy także utworzenie oddziału Hematologii – obecnie jednego z czołowych i prężnie rozwijających się oddziałów szpitalnych. W 2013 roku utworzono także własny Bank Krwi i Pracownię Serologii. W bieżącym roku na terenie Szpitala rozpoczęła działalność Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego, oferująca badania diagnostyczne na najwyższym poziomie. Rozbudowuje się także Pracownia Medycyny Nuklearnej, która zyskała nowoczesną dwugłowicową kamerę SPECT z planowaną w krótkim czasie rozbudową
o diagnostyczny tomograf komputerowy. Tak powstała hybryda SPECT/CT zapewni najwyższy komfort i jakość wykonywanych badań.

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2013 roku w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ odbyło się 98171 porad ambulatoryjnych oraz 10315 hospitalizacji.

Szpital stanowi bazę szkoleniową dla szkół medycznych, studentów i absolwentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Kadra Szpitala nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, zdobywa kolejne stopnie i tytuły naukowe. Przed nami nowa era, czas wielkich inwestycji, odnowy i rozwoju na miarę szpitala XXI wieku, czego w imieniu Komendy życzę całej załodze i naszym pacjentom. KOMENDA 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ – KALENDARIUM 10 LECIA 2004-2014 Komendantem szpitala do lipca 2004 roku jest płk dr n. med. Tomasz Dudzik. Od 16 lipca 2004 do 30 września 2010 funkcję tę pełni płk mgr Dariusz Ksiądz, od 01 października 2010 do 31 grudnia 2011 płk mgr Janusz Gembarzewski. Od 01 stycznia 2012 komendantem szpitala jest płk mgr Marcin Sygut. W 2012 roku utworzono stanowisko zastępcy komendanta- Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno Leczniczego, które objął ppłk mgr inż. Zbigniew Kostrakiewicz. Zastępca Komendanta ds Medycznych ppłk lek Dariusz Banachowicz odchodzi jesienią 2004. W latach 2004 do 30 listopada 2008 stanowisko to zajmuje ppłk dr n. med Jerzy Grabarek, następnie do 31 sierpnia 2013 lek. Jacek Mańczak, a od 01 września 2013 lek Andrzej Różański.