Pracownia

Kierownik Zespołu Pracowni Medycyny Laboratoryjnej
mgr Judyta ŻURAWOWICZ

diagnosta laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
tel. 91 810 59 19

Kierownik Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej
dr n. med. Renata NOWICKA
diagnosta laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
tel. 91 810 59 61

Kierownik Zespołu Techników
mgr  Weronika SPYCHAŁA
st.technik analityki medycznej

logotyp NFZ

Pełnomocnik do spraw zarządzania Systemem Jakości w Laboratorium
mgr Marta JANKOWSKA
diagnosta laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Asystenci:
dr n. med. Katarzyna KOPRON
diagnosta laboratoryjny
mgr Agata KRÓLIKOWSKA
diagnosta laboratoryjny
mgr Dominika WILCZYŃSKA
diagnosta laboratoryjny
mgr Alicja SMOLĄG
diagnosta laboratoryjny
mgr Emilia PAZIEWSKA
diagnosta laboratoryjny

Diagności Laboratoryjni:
mgr Angelika OLEKSZYK
mgr Alicja MARCINOWSKA

 

 

Asystenci i diagności laboratoryjni pełnią nadzór nad pracowniami:
hematologii, biochemii, immunochemii, analityki ogólnej, mikrobiologii.

St. Technicy Analityki Medycznej:

Beata ZIOMEK, Wioleta LACHOWICZ, Teresa BEDNARZ

 

 PUNKT POBRAŃ
wejście C, parter, pom. 28

czynny

pn-pt 700 – 1100

możliwość wykonania badań płatnych

poniedziałek – piątek     700-1100 Punkt Pobrań

                                                          1100-1800 Laboratorium Centralne

soboty, niedziele i święta         800-1800 Laboratorium Centralne                           

Informacji udziela Rejestracja Laboratorium

Tel.91 810 59 18

 

Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej 109 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Szczecinie oferuje szeroki panel badań podstawowych i specjalistycznych.
Dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, nowoczesną aparaturą oraz bezpiecznym sprzętem do pobierania materiału.

Zespół Pracowni zabezpiecza potrzeby pacjentów:

 • szpitalnych
 • podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
 • indywidualnych
 • stałych kontrahentów

Zespół Pracowni wykonuje badania z zakresu:

 • hematologii
 • biochemii klinicznej
 • immunologii
 • analityki ogólnej
 • wirusologii
 • mikrobiologii
 • serologii grup krwi

System pracy

 • całodobowy
 • pobieranie krwi w systemie aspiracyjno-próżniowym (zamknięty)
 • praca w LSI (Laboratoryjny System Informatyczny zapewnia minimalizacje pomyłek, skraca czas oczekiwania na wynik, umożliwia zdalne przekazywanie informacji w obrębie wszystkich pracowni, zapewnia archiwizację toku postępowania diagnostycznego)
 • przyjmowanie materiałów w kierunku badań mikrobiologicznych oraz wstępna diagnostyka (posiew i hodowla w odpowiednich warunkach) w trybie całodobowym

Jakość usług

Wszystkie badania Pracowni podlegają:

 • systematycznemu udziałowi w programach kontroli zewnątrzalaboratoryjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym ,co pozwala ocenić dokładność własnych analiz na tle wyników innych laboratoriów
 • wewnątrzlaboratoryjnej kontroli, dzięki której możemy utrzymać na jednakowym poziomie dokładność i powtarzalność wyników badań

Koszt badań

Badania laboratoryjne wykonywane są:

 • NIEODPŁATNIE – dla pacjentów posiadających skierowania z gabinetu podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
 • ODPŁATNIE – dla pacjentów nie posiadających skierowania.

Płatność gotówką lub kartą płatniczą.

Proponujemy atrakcyjne i konkurencyjnej ceny. Wykaz oferowanych badań z aktualnym cennikiem znajduje się w laboratorium i dostępny jest dla każdego z pacjentów.

Laboratorium wykonuje badania w trybie zwykłym i pilnym

Tryb zwykły

 • Badania wykonywane są w dniu pobrania materiału biologicznego
 • Odbiór wyników – w dniu następnym

Tryb pilny

 • wyniki większości badań uzyskuje się do 2 godzin od chwili pobrania materiału biologicznego

CENNIK