Pracownia

Kierownik Zespołu Pracowni Medycyny Laboratoryjnej:
ppłk dr n. med.  Małgorzata JEKEL-JUŹWIAK
diagnosta laboratoryjny
specjalista analityki klinicznej
specjalista  mikrobiologii
tel. 91 810 59 19

Rejestracja:
tel. 91 810 59 18

 

Kierownik Zespołu Techników
mgr  Weronika SPYCHAŁA
st.technik analityki medycznej

logotyp NFZ

Asystenci:

Pełnomocnik do spraw zarządzania Systemem Jakości w Laboratorium

mgr Marta JANKOWSKA-diagnosta laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Kierownik Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej
mgr Renata NOWICKA – diagnosta laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

mgr Judyta ŻURAWOWICZ – diagnosta laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Izabela SOBIERAJ-GARBIAK – diagnosta laboratoryjny
specjalista zdrowia publicznego

mgr Agata KRÓLIKOWSKA – diagnosta laboratoryjny

mgr Ewa KAIM-KOWALEK – diagnosta laboratoryjny
w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Anna CHMIELEWSKA-HOŁUB – diagnosta laboratoryjny

Asystenci pełnią nadzór nad poszczególnymi pracowniami :
hematologii, bakteriologii, biochemii, immunochemii, białek , analityki ogólnej, cytochemii

Diagności laboratoryjni:

mgr Dominika Wilczyńska

mgr Alicja Smoląg

St.Technicy Analityki Medycznej:

Anna Zyzek, Beata Ziomek, Wioleta Lachowicz

Asystenci  pełnią nadzór nad poszczególnymi pracowniami: hematologii, bakteriologii biochemii, immunochemii, analityki ogólnej, serologii grup krwi oraz bankiem krwi

 

Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej 109 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Szczecinie oferuje szeroki panel badań podstawowych i specjalistycznych. Dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, nowoczesną aparaturą oraz bezpiecznym sprzętem do pobierania materiału.
Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z zasadą dobrej praktyki laboratoryjnej w systemie całodobowym.

Zespół Pracowni zabezpiecza potrzeby pacjentów:

 • szpitalnych
 • podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
 • indywidualnych
 • stałych kontrahentów

Zespół Pracowni wykonuje badania z zakresu:

 • hematologii
 • biochemii klinicznej
 • immunologii
 • analityki ogólnej
 • wirusologii
 • mikrobiologii
 • serologii grup krwi

Wyposażenie laboratorium

Wykonywanie badań na wysokiej jakości nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym oraz fachowość i kompetencja personelu medycznego a także stałe nadzorowane i dostosowane do wymagań i potrzeb pacjentów zapewniają pełną powtarzalność, dokładność i porównywalność wyników badań diagnostycznych.

System pracy

 • całodobowy
 • pobieranie krwi w systemie aspiracyjno-próżniowym (zamknięty)
 • praca w LSI (Laboratoryjny System Informatyczny zapewnia minimalizacje pomyłek, skraca czas oczekiwania na wynik, umożliwia zdalne przekazywanie informacji w obrębie wszystkich pracowni, zapewnia archiwizację toku postępowania diagnostycznego)
 • przyjmowanie materiałów w kierunku badań mikrobiologicznych oraz wstępna diagnostyka (posiew i hodowla w odpowiednich warunkach) w trybie całodobowym

Jakość usług

Wszystkie badania Pracowni podlegają:

 • systematycznemu udziałowi w programach kontroli zewnątrzalaboratoryjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym ,co pozwala ocenić dokładność własnych analiz na tle wyników innych laboratoriów
 • wewnątrzlaboratoryjnej kontroli, dzięki której możemy utrzymać na jednakowym poziomie dokładność i powtarzalność wyników badań

Koszt badań

Badania laboratoryjne wykonywane są:

 1. NIEODPŁATNIE – dla pacjentów posiadających skierowania z gabinetu podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
 2. ODPŁATNIE – dla pacjentów nie posiadających skierowania
  Płatność tylko gotówką.

Proponujemy atrakcyjne i konkurencyjnej ceny. Wykaz oferowanych badań z aktualnym cennikiem znajduje się w laboratorium i dostępny jest dla każdego z pacjentów.

Laboratorium wykonuje badania w trybie zwykłym i pilnym

Tryb zwykły:

 • Badania wykonywane są w dniu pobrania materiału biologicznego
 • Odbiór wyników – w dniu następnym

Tryb pilny:

 • wyniki większości badań uzyskuje się do 2 godzin od chwili pobrania materiału biologicznego

Punkt pobrań  laboratorium w 109 Szpitalu Wojskowym :
Wejście C, pokój 28
Godziny przyjęć  7.15 – 11.00 w dni powszednie
Informacje  pod nr tel.  261 455 918

Serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka.
Klient podpisując umowę ma zagwarantowane wykonanie usługi na wysokim poziomie za przystępną cenę.

Aktualny cennik badań znajduje się w zakładce CENNIK