Procedury diagnostyczne i terapeutyczne

badania radioizotopowe

 • Scyntygrafia perfuzyjna płuc (SPECT\CT)
 • Scyntygrafia układu kostnego (dynamiczna, statyczna, SPECT\CT)
 • Scyntygrafia perfuzyjna serca w diagnostyce niedokrwienia mięśnia sercowego (SPECT) (badanie wysiłkowe z obciążeniem farmakologicznym)
 • Scyntygrafia bramkowana serca zbiorem krwi (wentrykulografia MUGA)
 • Scyntygrafia ślinianek
 • Scyntygrafia schorzeń łagodnych tarczycy (technet 99mTc, jod 131I)
 • Ocena jodochwytności 131I
 • Scyntygrafia całego ciała 131I po leczeniu radiojodem z powodu raka tarczycy
 • Scyntygrafia układu siateczkowo – śródbłonkowego wątroby
 • Diagnostyka naczyniaka wątroby
 • Scyntygrafia statyczna nerek DMSA (planarna, SPECT)
 • Scyntygrafia dynamiczna nerek z oceną GFR (DTPA)
 • Scyntygrafia przytarczyc 99mTc-MIBI
 • Limfoscyntygrafia kończynowa
 • Znakowanie węzła wartowniczego
 • Diagnostyka ognisk zapalenia z wykorzystaniem znakowanych leukocytów
 • Scyntygrafia receptorów somatostatynowych z wykorzystaniem tektreotydu

terapia

 • Kwalifikacja do terapii 131I schorzeń tarczycy
 • Terapia 131I łagodnych schorzeń tarczycy
 • Porady kontrolne po terapii 131I schorzeń gruczołu tarczowego
 • Radiosynwektomia – leczenie z wykorzystaniem izotopu itru  zmian zapalnych w stawach kolanowych o różnej etiologii oraz z wykorzystaniem izotopu renu w stawach barkowych, łokciowych, nadgarstkowych i skokowych