Informacje dla pacjentów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z awarią densytometru od dn. 24.02.2016r. do odwołania, nie wykonujemy badań densytometrycznych kości w Pracowni Medycyny Nuklearnej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią.
Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowny Pacjencie,

Zostałeś skierowany do Zakładu Medycyny Nuklearnej w celu wykonania badania scyntygraficznego z zastosowaniem izotopu.
Wykonujemy badania diagnostyczne różnych narządów, a także w wybranych sytuacjach prowadzimy terapię izotopową. Ze sobą należy przynieść dowód osobisty. Na podstawie numeru PESEL sprawdzimy Twoje Ubezpieczenie Zdrowotne.

Scyntygrafii bezwzględnie nie wykonuje się w ciąży – jeśli istnieje możliwość,  że jesteś w ciąży (lub karmisz piersią), powiadom o tym pracowników pracowni.
Uwagi ogólne
Scyntygrafia (badanie izotopowe) jest to obrazowa metoda diagnostyczna medycyny nuklearnej, polegająca na wprowadzeniu do organizmu farmaceutyków znakowanych radioaktywnymi izotopami, cyfrowej rejestracji ich rozpadu („badanie pod kamerą”)  i graficznym przedstawieniu rozmieszczenia izotopu. Najczęściej używanym radioizotopem jest technet-99m (99mTc) i jod-131 (131I).
Dzięki scyntygrafii ocenia się wielkość, kształt, położenie, ale także funkcję narządu.
Głównym izotopem wykorzystywanym w diagnostyce jest technet (99mTc) w połączeniu z różnymi farmaceutykami, w zależności od narządu i funkcji, które chcemy zdiagnozować. Czas połowiczego rozpadu (tj. czas, po którym aktywność izotopu zmniejszy się o połowę) dla technetu jest krótki i wynosi 6 godzin. Dawka pochłoniętego promieniowania jest niewielka i mniejsza niż przy wykonywaniu tomografii komputerowej. Nie używamy również kontrastu, co praktycznie wyklucza możliwość wystąpienia uczulenia oraz negatywnego wpływu na nerki. Są to badania bezpieczne.

Przed badaniem
Do pracowni na badanie należy zgłosić się o wyznaczonej godzinie.
Nie ma konieczności bycia na czczo (z wyjątkiem badania serca, ślinianek i oznaczenia jodochwytności) – lekkie śniadanie jest odpowiednie. Należy przynieść ze sobą ok 1-1,5  litra wody niegazowanej.

Informacje i dokumenty do pobrania w zakładce “Do pobrania”