Informacje dla pacjentów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z awarią densytometru od dn. 24.02.2016r. do odwołania, nie wykonujemy badań densytometrycznych kości w Pracowni Medycyny Nuklearnej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią.
Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowny Pacjencie,

Zostałeś skierowany do Zakładu Medycyny Nuklearnej w celu wykonania badania scyntygraficznego z zastosowaniem izotopu.
Wykonujemy badania diagnostyczne różnych narządów, a także w wybranych sytuacjach prowadzimy terapię izotopową. Ze sobą należy przynieść dowód osobisty. Na podstawie numeru PESEL sprawdzimy Twoje Ubezpieczenie Zdrowotne.

Scyntygrafii bezwzględnie nie wykonuje się w ciąży – jeśli istnieje możliwość,  że jesteś w ciąży (lub karmisz piersią), powiadom o tym pracowników pracowni.
Uwagi ogólne
Scyntygrafia (badanie izotopowe) jest to obrazowa metoda diagnostyczna medycyny nuklearnej, polegająca na wprowadzeniu do organizmu farmaceutyków znakowanych radioaktywnymi izotopami, cyfrowej rejestracji ich rozpadu („badanie pod kamerą”)  i graficznym przedstawieniu rozmieszczenia izotopu. Najczęściej używanym radioizotopem jest technet-99m (99mTc) i jod-131 (131I).
Dzięki scyntygrafii ocenia się wielkość, kształt, położenie, ale także funkcję narządu.
Głównym izotopem wykorzystywanym w diagnostyce jest technet (99mTc) w połączeniu z różnymi farmaceutykami, w zależności od narządu i funkcji, które chcemy zdiagnozować. Czas połowiczego rozpadu (tj. czas, po którym aktywność izotopu zmniejszy się o połowę) dla technetu jest krótki i wynosi 6 godzin. Dawka pochłoniętego promieniowania jest niewielka i mniejsza niż przy wykonywaniu tomografii komputerowej. Nie używamy również kontrastu, co praktycznie wyklucza możliwość wystąpienia uczulenia oraz negatywnego wpływu na nerki. Są to badania bezpieczne.

Przed badaniem
Do pracowni na badanie należy zgłosić się o wyznaczonej godzinie.
Nie ma konieczności bycia na czczo (z wyjątkiem badania serca) – lekkie śniadanie jest odpowiednie. Należy przynieść ze sobą ok 1-1,5  litra wody niegazowanej.

Na badanie serca należy zgłosić się na czczo (przez 4 godziny poprzedzające badanie należy nie jeść i nie pić) oraz przez 12 godzin przed badaniem nie spożywać produktów zawierających kofeinę (kawa, herbata).
Przed badaniem nerek z zastosowaniem próby kaptoprilowej należy zapytać lekarza kierującego o zalecenia czasowego odstawienia leków i dokładnie zastosować się do poleceń.

Prosimy o przyniesienie ze sobą (do wglądu) dokumentacji medycznej, dotyczącej diagnozowanego schorzenia, tj. opisy badań radiologicznych, wcześniej wykonanych badań izotopowych, inne badania i wyniki laboratoryjne oraz stosowane przewlekle leki.

Na czym polega badanie
Po rozmowie z lekarzem, potwierdzającej wskazania do wykonania badania, zostanie podany dożylnie radiofarmaceutyk. Po wymaganym czasie gromadzenia farmaceutyku w narządzie, pacjent jest proszony do pokoju diagnostycznego, gdzie ma miejsce właściwe badanie, najczęściej w pozycji leżącej pod gammakamerą. Do badania nie trzeba się rozbierać (z wyjątkiem badania serca), jednak pamiętać należy o pozbyciu się metalowych przedmiotów np. monet z kieszeni, paska z klamrą, czy ozdobnego wisiorka na szyi.
Czas oczekiwania na badanie i czas trwania badania zależą od badanego narządu. Należy zarezerwować sobie na badanie ok 3 godzin (z wyjątkiem scyntygrafii technetowej tarczycy – tu badanie trwa ok 30-40 min).

Badanie kości statyczne – czas oczekiwania po podaniu znacznika ok 2-3 godziny, czas badania ok. 35 min.

Badanie dynamiczne kości – pierwsza akwizycja bezpośrednio po podaniu izotopu pod kamerą, następnie oczekiwanie ok 2-3 godz. i ponowne badanie pod kamerą ok 35 min

Badanie serca jest badaniem dwudniowym i obejmuje badanie w warunkach spoczynkowych
i w warunkach po obciążeniu wysiłkiem z wykorzystaniem środka farmakologicznego – persantin lub na bieżni. Badanie spoczynkowe – po podaniu izotopu oczekuje się ok 30-40 min na badanie pod kamerą (w tym czasie należy spożyć przyniesiony tłusty posiłek, np.  kanapka z masłem i żółtym serem, szklanka tłustego mleka) i badanie pod kamerą ok 20-30 min.  Do badania trzeba będzie się rozebrać, aby można było podłączyć elektrody monitorujące pracę serca. Badanie wysiłkowe serca przeprowadzamy na bieżni lub farmakologicznie. Badanie z farmakologicznym obciążeniem – po podłączeniu monitorowania czynności serca  podawany jest lek – persantin, którego działanie zastępuje próbę wysiłkową na bieżni, następnie jest podawany izotop. Czas oczekiwania na badanie scyntygraficzne ok 30 min (w tym czasie należy spożyć przyniesiony tłusty posiłek np.  kanapka z masłem i żółtym serem, szklanka tłustego mleka). Czas badania pod kamerą ok 35 min.

Przed badaniem wysiłkowym należy bezwzględnie poinformować lekarza jeśli choruje się na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, przyjmuje przewlekle preparaty aminofiliny lub teofiliny.

Badanie nerek  statyczne po podaniu izotopu oczekuje się na badanie pod kamerą ok 2 godz., czas badania ok 20 min.

Badanie nerek dynamiczne – izotop jest podawany bezpośrednio pod kamerą, czas badania ok 30-40 min.. Czasem konieczne jest wykonanie dodatkowej akwizycji, dlatego lepiej zarezerwować sobie ok. 2 dodatkowych godzin.

Próba z Captoprilem jest procedurą dwudniową i obejmuje pierwszego dnia badanie dynamiczne nerek oraz drugiego dnia badanie po Captoprilu – po pomiarze ciśnienia tętniczego podawana jest tabletka Captoprilu (lek o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi). Po ok. 1 godz. wykonywane jest badanie dynamiczne nerek jak opisano wyżej.

Scyntygrafia perfuzyjna płuc czas oczekiwania po podaniu izotopu ok 15-20 min, czas badania ok 30 min. Należy bezwzględnie mieć ze sobą aktualne (tzn. wykonane w przeciągu 2-3 dni przed badaniem izotopowym) zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej

Scyntygrafia tarczycy z wykorzystaniem technetu –Po dożylnym podaniu izotopu oczekuje się na badanie ok 30 min, badanie trwa ok 3-5 min.

Scyntygrafia tarczycy z wykorzystaniem jodu – na badanie należy zgłosić się na czczo. Jest to procedura dwudniowa: podczas pierwszej wizyty pacjent otrzymuje kapsułkę jodową i pozostaje na czczo jeszcze przez 2 godziny. Kolejnego dnia należy zgłosić się o wyznaczonej godzinie (po śniadaniu) na rejestrację badania, która trwa ok 5 min. Przed terminem badania należy odstawić leki tarczycowe na 7-10 dni.

Zalecenia ogólne po badaniu:

  • przez 24 godziny od badania należy unikać bezpośredniego kontaktu z kobietami w ciąży, małymi dziećmi
  • po badaniu należy przyjmować większą ilość płynów (woda, herbata), aby zwiększyć ilość i częstość oddawania moczu
  • podawane radiofarmaceutyki nie upośledzają zdolności prowadzenia pojazdów
  • nie stwierdzono interakcji radiofarmaceutyków z innymi lekami (nie ma konieczności odstawiania stosowanych na stałe leków, chyba, że lekarz kierujący zdecyduje inaczej, a specyfika badania zaleca).
  • w sporadycznych przypadkach po podaniu radiofarmaceutyku mogą pojawić się: metaliczny posmak w ustach, zaczerwienienie lub wysypka, przemijające bóle głowy, nudności, mrowienie.

Wynik jest do odbioru po 5 dniach roboczych od badania w rejestracji pracowni.