Certyfikaty i wyróżnienia

Z przyjemnością informujemy, że kolejny raz przeszliśmy pozytywnie audyt certyfikujący potwierdzający spełnianie przez Szpital wymagań normy ISO 9001:2015 i od dnia 9 maja 2022 r. posiadamy certyfikat
nr 488803 wydany przez LL-C Certification.

 

 


Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny przeszliśmy pozytywnie audyt certyfikujący potwierdzający spełnianie przez Szpital wymogów wg nowej normy zakresu ISO 45001:2018 SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP od dnia 1 października 2021 r. posiadamy certyfikat nr 485732 wydany przez LL-C Certyfication.


Z dumą informujemy, że po raz kolejny przeszliśmy pozytywnie audyt certyfikacyjny potwierdzający spełnianie przez Szpital wymogów ww. norm.

Od dnia 9 maja 2019r. posiadamy certyfikat nr 485732 wydany przez LL-C Certyfication.

 

 

 

 

 

 

 

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług medycznych w Szpitalu opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 140001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001. Pierwszy certyfikat 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie otrzymał 9 maja 2016r.


Uprzejmie informujemy, iż Szpital pozytywnie przeszedł sprawdzian i posiada potwierdzenie jakości realizowanych świadczeń w obrębie diagnostyki laboratoryjnej poprzez:

1 Sprawdzian oceny jakości badań immunotransfuzjologicznych organizowany przez Międzynarodowy Program Kontroli Jakości Diamed Marek Biorad

2. Sprawdzian oceny jakości w zakresie chemii klinicznej, hematologii klinicznej i mikrobiologii klinicznej badań EQA Labquality

3. Ogólnopolski Program Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

4. Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2018 w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowraźliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej


109 Szpital Wojskowy z Przychodnią kolejny raz potwierdził, że spełnia kryteria wymagane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu i stosuje najwyższe standardy uśmierzania bólu pooperacyjnego. Czego dowodem jest utrzymanie certyfikatu „Szpital bez bólu” uzyskanego  w dniu 20.10.2011r.

 

 


109 Szpital Wojskowy w Szczecinie otrzymał certyfikat PRZEJRZYSTA FIRMA

 


109 Szpital Wojskowy w Szczecinie uznany za DOBRY SZPITAL w Narodowym Rankingu Szpitali organizowanym w 2008 roku przez Super Express.