Sterylizatornia

 

Pielęgniarka koordynująca:
Róża ZAPŁACKA
tel. 91 810 59 13

Pracownia:
tel. 91 810 56 91

Aktualny cennik badań znajduje się w zakładce CENNIK

 


Centralna Sterylizatornia wykonuje procesy sterylizacji narzędzi i materiałów medycznych na rzecz wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych 109 Szpitala Wojskowego, celem zapobieżenia powstawaniu zakażeń pacjentów w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych a także na rzecz instytucji z zewnątrz na podstawie zawartych umów.

Centralna Sterylizatornia 109 Szpitala Wojskowego wybudowana od podstaw w maju 1999r. wyposażona jest w najnowocześniejszą aparaturę do dezynfekcji i sterylizacji.
Sprzęt szwedzkiej firmy Getinge spełnia wszystkie wymogi procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Zapewnia bardzo dokładny system monitorowania przebiegów cykli poszczególnych procesów oraz pełną dokumentację wykonywanych usług w zakresie monitorowania biologicznego i chemicznego.

Mycie narzędzi i sprzętu odbywa się w dwóch myjniach przelotowych typu GE-Dekomat. Jedna myjnia posiada dezynfekcję termiczną , druga dezynfekcję chemiczno-termiczną. Stosowane jest również mycie w myjce ultradźwiękowej.

Centralna sterylizatornia dysponuje własną stacją uzdatniania wody co pozwala na używanie wody w pełni zdemineralizowanej.

Rodzaje sterylizacji wykonywanej w 109 Szpitalu wojskowym:

Sterylizacja wysokotemperaturowa:

STERYLIZACJA PAROWA:
Sterylizacja ta odbywa się z użyciem pary nasyconej w temperaturze 134˚C.
w sterylizatorze przelotowym GE 2612.

Sterylizacja niskotemperaturowa:

STERYLIZACJA GAZOWA -TLENKIEM ETYLENU /EO/:
Dla sprzętu wrażliwego na wysoką temperaturę stosowana jest sterylizacja niskotemperaturowa tlenkiem etylenu. Urządzenie pracuje w dwóch zakresach temperatur: 37˚C i 55˚C. Poddanie wysterylizowanego sprzętu aeracji czynnej w komorze aeratora sprawia, że już w 12 godzin po sterylizacji tlenkiem etylenu można bezpiecznie używać sprzęt wyjałowiony w tej metodzie.
Sterylizacja gazowa odbywa się w sterylizatorze Steri-Vac 5 XL

STERYLIZACJA FORMALDEHYDOWA:
Sterylizacja ta odbywa się w sterylizatorze przelotowym GE 2612 z wykorzystaniem formaliny w temperaturze 55˚C.

Wymogi dotyczące sterylizacji materiału dostarczonego do 109 szpitala Wojskowego:

 1. Zaleca się, aby materiał do sterylizacji był:
  • dostarczany czysty tzn. po myciu, dezynfekcji i osuszeniu przez Usługobiorcę,
  • zapakowany w zdezynfekowany pojemnik transportowy, zamykany i oznakowany datą, nazwiskiem i nazwą przedmiotu do sterylizacji.
 2. Przyjmowanie materiału do sterylizacji odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty do godz. 15.00
 3. Wydawanie materiału po 48 h od przyjęcia materiału do sterylizacji. Materiał sterylny do odbioru musi być zapakowany z zdezynfekowany pojemnik transportowy dostarczony przez Usługobiorcę.
 4. Oznakowanie materiału po sterylizacji:
  • materiał po sterylizacji oznakowany zostanie pieczątką oraz datą sterylizacji,
  • do wybranego pakietu (pakietów) włożony zostanie test chemiczny porównywalny ze wskaźnikami biologicznymi.
 5. Sterylny materiał będzie odbierany z Centralnej Sterylizatorni za pokwitowaniem.
 6. 109 szpital Wojskowy nie odpowiada za niewłaściwe przechowywanie materiału po sterylizacji jak i transport do miejsca przeznaczenia w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczeń.

Centralna sterylizatornia zatrudnia wykwalifikowany personel medyczny :
5 operatorów urządzeń wysokociśnieniowych, 6 dezynfektorów.

Serdecznie zapraszamy w celu zaznajomienia się z systemem pracy.
Podpisując umowę z nami mają Państwo gwarancję wykonania usługi na wysokim poziomie za przystępną cenę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Informacje szczegółowe pod numerem telefonu:
Centralna Sterylizatornia 91 810 59 13
Dział Marketingu 91 810 59 88

Aktualny cennik badań znajduje się w zakładce CENNIK