74- lecie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią

4 stycznia 2019

74- lecie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią

Dnia 9 grudnia 2018r. obchodzono w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie 74-lecie funkcjonowania naszej placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na uroczystym apelu, który odbył się 11 grudnia br. Z-ca Komendanta ppłk mgr inż. Zbigniew KOSTRAKIEWICZ przypomniał zgromadzonym historię Szpitala.

 

 

 

 

 

 

 

…Geneza powstania 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ ma swój związek z przebiegiem II Wojny Światowej w jej końcowej fazie. Rozkaz nr 8 II Armii Wojska Polskiego z dnia 20 sierpnia 1944r. o utworzeniu 12 Ruchomego Szpitala Chirurgicznego i  sformowanie go 09 grudnia 1944r. w Czemiernikach koło Lubartowa to zalążki dzisiejszego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ.

Dlatego właśnie 09 grudnia 2018r. świętujemy 74 – lecie jego istnienia.

 Początkowo jako Szpital Chirurgiczny przemieszczał się z frontem poprzez Kock, Kutno i dotarł do Ruszowa k. Zgorzelca, gdzie w składzie bazy szpitalnej armii działał do zakończenia II wojny światowej. Po dotarciu do Szczecina, decyzją prezydenta miasta inż. Piotra Zaremby w dniu 14 sierpnia 1945 r. przejął budynki po klinice ginekologiczno-położniczej przy ul. Piotra Skargi. Był pierwszym Szpitalem w powojennym Szczecinie udzielającym pomocy zarówno wojsku jak i ludności cywilnej. Przez minione lata Szpital wrósł w historię Szczecina. Aktywnie uczestniczył w działaniach służby zdrowia na rzecz miasta i województwa. Na terenie szpitala funkcjonowały kliniki Pomorskiej Akademii Medycznej. Wielu Szczecinian urodziło się w Szpitalu Wojskowym.

Wśród osiągnięć Szpitala w minionym dziesięcioleciu wymienić należy utworzenie oddziału Hematologii. W 2013 roku utworzono także własny Bank Krwi i Pracownię Serologii. 9 maja 2014 r. uroczyście otwarto Pracownię tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, oferującą badania diagnostyczne na najwyższym poziomie. Rozbudowuje się także Pracownia Medycyny Nuklearnej, która zyskała nowoczesną dwugłowicową kamerę SPECT oraz Pracownia Radiologii.

Przypomniano też Komendantów 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w latach  2004-2018: Komendantem szpitala do lipca 2004 roku był płk dr n. med. Tomasz Dudzik. Od 16 lipca 2004 do 30 września 2010 funkcję tę pełnił płk mgr Dariusz Ksiądz, od 01 października 2010 do 31 grudnia 2011 płk mgr Janusz Gembarzewski. Od 01 stycznia 2012 Komendantem Szpitala był płk mgr Marcin Sygut.

Z dniem 4 kwietnia 2016 r. został wyznaczony do czasowego pełnienia obowiązków komendanta 109 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Szczecinie ppłk mgr Jarosław Narloch.

Od 31 lipca 2017 funkcję Komendanta 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ pełni płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko…

 

 

 

 

 

 

 

 

Grono kadry zasiliła Pani kmdr ppor. Alina MOSIONEK, która została wyznaczona na stanowisko kierownika Sekcji RBZM.

Uroczystość była też okazją do wyróżnienia pracowników Szpitala lista gratulacyjnymi i podziękowania za zaangażowanie w pracę i wzorowe wypełnianie obowiązków.