W dniu 31 stycznia 2018r żegnaliśmy Pana ppłk Jarosława Narlocha

5 lutego 2018

„Wszystko się kończy, wszystko przeminie
i sen się przerwie-słodkie marzenie,
Lecz coś jest w duszy, co nigdy nie minie
I wciąż trwać będzie, a tym jest-wspomnienie

 

W dniu 31 stycznia 2018r żegnaliśmy Pana ppłk Jarosława Narlocha, który po 13 latach zakończył pracę w 109 Szpitalu Wojskowym.  Współpracę ze Szpitalem rozpoczął pełniąc funkcję Głównego Księgowego. Od 3 sierpnia 2015r. zajmował stanowisko Szefa Wydziału Organizacyjno-Ekonomicznego a w międzyczasie przez okres 15 miesięcy pełnił czasowo obowiązki Komendanta Szpitala.

 

 

 

 

 

 

 

Podczas uroczystej zbiórki w obecności kadry zawodowej i przedstawicieli personelu cywilnego Szef Wydziału zabrał głos dziękując zgromadzonym za długie lata wspólnej pracy na rzecz Szpitala. Wyraził również nadzieję i wiarę w powodzenie zamierzonych przedsięwzięć zmierzających do poprawy kondycji naszej placówki.

 

 

 

 

 

 

 

Komendant Szpitala płk Krzysztof Pietraszko złożył na ręce Pana Jarosława podziękowania za wieloletnią wzorową służbę oraz wkład włożony w rozwój Szpitala podkreślając znaczenie i wartość zakończenia pełnienia służby wojskowej dla każdego żołnierza. Jest to szczególny moment w życiu, który skłania do refleksji i wspomnień.

Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym  i osobistym a miniony czas niech pozostanie powodem do satysfakcji i dumy.

 

 

 

 

 

 

 

Zwieńczeniem uroczystego pożegnania było wspólne pamiątkowe zdjęcie.