109 Szpital Wojskowy z Przychodnią wzbogacił się o nowoczesny aparat rentgenowski

19 kwietnia 2019

W dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie SPZOZ miało miejsce otwarcie nowoczesnej pracowni rentgenowskiej. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja nowego aparatu typu Opera Swing, który jest pierwszym takim urządzeniem w Szczecinie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pani prof. Anna WALECKA a także dyrektorzy oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek medycznych.   

Komendant Szpitala płk Krzysztof PIETRASZKO dokonał oficjalnego otwarcia i powitał zebranych gości. Nadmienił, że większość środków potrzebnych na zakup aparatu pochodziła z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej a łączny koszt jego kupna wyniósł 1,28 mln zł. Wspomniał również o poczynionych w ostatnim czasie inwestycjach w Szpitalu. Zgodnie z planem inwestycji budowlanych Resortu Obrony Narodowej wymieniono zewnętrzną stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową w całym Szpitalu oraz ocieplono stropodachy przyziemia budynku głównego. Obecnie trwają prace budowlane dotyczące przystosowania apteki zakładowej Szpitala oraz przebudowy centralnej kuchni.

O zaletach nowego urządzenia i jakie ma możliwości diagnostyczne opowiedział Kierownik Pracowni Radiologii dr Jacek SIEREDZIŃSKI.

Główne zalety nowego aparatu rentgenowskiego to jego niska dawka ekspozycji, która przyczynia się do większej ochrony pacjenta oraz oprogramowanie umożliwiające scalanie obrazów, czyli stitching. Aparat charakteryzuje się dużym stopniem automatyzacji. Umożliwia wykonywanie badań zarówno rentgenowskich, jak i fluoroskopii. Takie rozwiązanie służy m.in. rozszerzeniu spektrum diagnostyki. Ponadto, zainstalowany detektor oraz system przeciwrozproszeniowy gwarantują najwyższą jakość obrazowania. Jest to szczególnie ważne podczas obserwacji drobnych zmian.

Lidia STAWIECKA, inspektor ochrony radiologicznej w Szpitalu, dodała, że aparat pozwala zbadać pacjentów z ograniczoną ruchomością. Pacjenci mogą spokojnie wejść na stół, ponieważ obniża się do 60 centymetrów nad podłogą. Porusza się, tylko detektor, lampa oraz stół a nie pacjent. Można wykonać zdjęcia również pacjentowi, którzy wjeżdża na łóżku.

Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne poświęcenie Pracowni.

Pracownia RTG w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie poza nowym urządzeniem typu Opera Swing dysponuje czterema aparatami rentgenowskimi, w tym trzema mobilnymi. Łącznie każdego roku wykonuje się tu ponad 16 tys. zdjęć.