WIZYTA PODSEKRETARZA STANU W MON prof. dr hab. Wojciecha FAŁKOWSKIEGO W SZPITALU WOJSKOWYM W SZCZECINIE

16 marca 2017

WIZYTA PODSEKRETARZA STANU W MON prof. dr hab. Wojciecha FAŁKOWSKIEGO W SZPITALU WOJSKOWYM  W SZCZECINIE

15 marca 2017r. w Szpitalu mieliśmy zaszczyt gościć Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej  prof. dr hab. Wojciecha FAŁKOWSKIEGO wraz z przedstawicielami Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Dyrektorem gen. bryg. dr n. med. Stanisławem ŻMUDĄ, Zastępcą Dyrektora Departamentu Jarosławem WÓJTOWICZEM i Szefem Oddziału Nadzoru – płk Ireneuszem MAKULSKIM.

 

 

 

 

 

 

 

Celem wizyty była  ocena potencjału Szpitala Wojskowego oraz zapoznanie się z bieżącymi problemami placówki.

Komendant Szpitala ppłk Jarosław NARLOCH,  na spotkaniu z kadrą kierowniczą omówił aktualną sytuację ekonomiczną Szpitala, problemy dotyczące Jego funkcjonowania a także przedstawił dalsze kierunki rozwoju placówki.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

W programie wizyty znalazło się także zwiedzanie placówki oraz spotkanie z władzami miasta, uczelni medycznej, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dowódcami instytucji wojskowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród szanownych gości znaleźli się Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał JACH, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek SUBOCZ, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Krzysztof SOSKA, Doradca Prezydenta Miasta Szczecin dr n. med. Maria ILNICKA-MĄDRY, Przedstawiciel Dowódcy Garnizonu Szczecin gen. bryg. Dariusz GÓRNIAK, Zastępca Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód gen. bryg. dr Krzysztof KRÓL, Komendant 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie i jednocześnie Przewodniczący Rady Społecznej naszego Szpitala płk Ryszard KONEFAŁ, Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie płk Piotr CZORNA, Prorektor ds. Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Piotr GUTOWSKI oraz Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Dariusz RUCZYŃSKI.