Komenda

Komendant Szpitala:
płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO
tel. 261 45 58 00, fax.261 45 58 02

Zastępca Komendanta ds. Lecznictwa:
cz.p.o. ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 261 45 58 03, fax. 261 45 58 02

Nieetatowy rzecznik prasowy:
ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 261 45 58 02

Kierownik Przychodni Specjalistycznej:
ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 261 455 803, fax. 261 455 802

Kierownik Przychodni Stomatologicznej:
ppłk lek. stom. Małgorzta MAJEWSKA-DZIADOSZ
tel. 261 455 557

 

 

Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
ppłk mgr inż. Zbigniew KOSTRAKIEWICZ
tel. 261 45 58 07,  fax. 261 45 98 02

Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
mgr Katarzyna GRABOWIECKA
tel.261 45 58 05

Szef Wydziału Organizacyjno – Ekonomicznego:
ppłk mgr Jarosław NARLOCH
tel. 261 455 815

Szef Logistyki:
ppłk mgr Marek TOMCZYK
tel. 261 455 804