Komenda

Komendant Szpitala:
cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH
tel. 261 45 58 00,
fax.261 45 58 02

Zastępca Komendanta ds. lecznictwa:
dr n. med. Jerzy GRABAREK
tel. 261 45 58 03, fax. 261 45 58 02

Nieetatowy rzecznik prasowy:
dr n. med. Jerzy GRABAREK
tel. 261 45 58 03

Główny księgowy:
p.o. mgr Wiesława MAJZEL
tel. 261 45 58 15

Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
ppłk mgr inż. Zbigniew KOSTRAKIEWICZ
tel. 261 45 58 07,  fax. 261 45 98 02

Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
mgr Katarzyna GRABOWIECKA
tel.261 45 58 05