SZKOLENIE Z ZAKRESU OZNACZEŃ MARKERÓW SERCOWYCH

7 grudnia 2017

SZKOLENIE Z ZAKRESU OZNACZEŃ MARKERÓW SERCOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 30 listopada 2017 r. w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie miało miejsce spotkanie naukowo-szkoleniowe dla lekarzy POZ, oddziałów szpitala i diagnostów laboratoryjnych dotyczące optymalizacji zlecanych badań, ich monitorowania i prawidłowej interpretacji wyników z zakresu oznaczeń markerów sercowych.

 

 

 

 

 

 

 

Mieliśmy przyjemność gościć Profesora Marka Paradowskiego ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, byłego konsultanta Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej (1987-2007) i byłego Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (1998-2007), który przeprowadził wykład nt.: “Rutynowe markery sercowe – nie tylko troponiny”. Dla uczestników spotkania było to repetytorium w zakresie klinicznej użyteczności klasycznych sercowych troponin oraz przedstawienie nowości w zakresie nowych zastosowań troponin i peptydów natriuretycznych oraz wykorzystania nowych testów dla wzmocnienia czułości diagnostycznej w rozpoznawaniu ostrych i przewlekłych chorób serca.

Doktor Waldemar Krysiak przedstawił praktyczne wykorzystanie markerów kardiologicznych na przykładzie opisu przypadków klinicznych. Zwrócił uwagę na ważność diagnostyki w laboratoryjnej diagnostyce chorób serca w pracy lekarza na wszystkich szczeblach jego pracy. 

            109 Szpital Wojskowy w ramach Systemu Zarządzania Jakością, oprócz szkoleń wewnętrznych, organizuje 2 razy w roku,  szkolenia dla personelu medycznego dotyczące aktualnych rekomendacji i wytycznych z zakresu medycyny klinicznej i medycyny laboratoryjnej.