SZKOLENIE NT ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

11 grudnia 2017

 

SZKOLENIE NT ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W SPRAWIE LECZENIA KRWIĄ I JEJ SKŁADNIKAMI W PODMIOTACH LECZNICZYCH WYKONYWUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

 

  

 

 

 

 

 

W ramach Systemu Zarządzania Jakością w  dniu 5 grudnia 2017 r. w świetlicy Oddziału Chirurgii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią odbyło się szkolenie skierowane do lekarzy i pielęgniarek  nt:

„Zmiany w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i analiza zdarzeń niepożądanych w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych”.*

Szkolenie w ramach podnoszenia kwalifikacji personelu i aktualizacji wytycznych  przeprowadziła dr  Anna LIPIŃSKA -Dyrektor ds. medycznych RCKiK w Szczecinie, specjalista laboratoryjnej  transfuzjologii medycznej.

Osoby uczestniczące w szkoleniu uzyskały zaświadczenia uczestnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 roku w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonywujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami