Spis telefonów

 

Administracja telefon, e-mail
Komendant Szpitala:
płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO
tel. 261 45 58 00
fax.261 45 58 02
Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
ppłk mgr inż. Zbigniew KOSTRAKIEWICZ
tel. 261 45 58 07
fax. 261 45 98 35
zcakomendantaopl@109szpital.pl
Zastępca Komendanta ds. lecznictwa:
p.o. lek. Robert SALAMON
tel. 261 45 58 03
fax. 261 45 58 02
Zastępca Komendanta ds. lecznictwa:
ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 261 45 58 03
fax. 261 45 58 02
Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych:
p.o. Julita JAŚKIEWICZ
 tel. 261 45 5815
Młodszy asystent komendanta ds pielęgniarstwa:
ppor. mgr Julita BOLEŃ
tel./fax. 261 455  985
asystent@109szpital.pl
Nieetatowy rzecznik prasowy:
p.o. lek. Robert SALAMON
tel. 261 45 58 03, fax. 261 45 58 02
tel. 261 45 5803
Naczelna Pielęgniarka:
mgr Katarzyna GRABOWIECKA
tel. 261 45 58 05
naczelnapielegniarka@109szpital.pl
Sekcja Zamówień Publicznych
mgr Izabela BOBIK
mgr Małgorzata JAROSZ
tel./fax 261 45 59 82
przetargi@109szpital.pl
Pielęgniarka specjalistka do spraw epidemiologii
Zofia STRZELECKA
tel. 261 45 58 06
Główny Księgowy:
p.o. Julita JAŚKIEWICZ
ksiegowosc@109szpital.pl
Z-ca Głównego Księgowego:
mgr Wiesława MAJZEL
tel. 261 45 58 16
Kierownik Sekcji Kadr:
mgr Izabela WIĄCZEK
tel. 261 45 58 11
kadry@109szpital.pl
Szef Logistyki:
ppłk mgr Krzysztof JURKOWSKI
tel. 91 810 58 04
logistyka@109szpital.pl
Starszy Magazynier:
Anna KRZEMIŃSKA
tel. 261 45 58 24
Podoficer Zaopatrzenia:
mł. chor. Mariusz MISZTELA
tel. 261 45 58 25
Starszy Specjalista ds. marketingu:
mgr inż. Monika BRZEZIŃSKA
Koordynator Pakietu Onkologicznego
mgr Żaklina KLEPAJCZUK
tel. 261 45 59 88
261 45 58 00
marketing@109szpital.pl
marketing2@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego
mgr inż. Marcin DĄBROWSKI
tel. 261 455 868
sprzetmedyczny@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Technicznej
mgr inż. Paweł LISZAJ
tel. 261 455 944
Sekcja Sprzętu Medycznego:
mgr Zofia CZERNIKIEWICZ
Bogusław KULA
tel. 261 455 942
zaopatrzenie@109szpital.pl
tel. 261 455 951
Kierownik Sekcji Informatyki i Łaczności 
mgr Marcin NOWAK
tel.261 455 867
informatyk@109szpital.pl
 
Izba Przyjęć tel. 261 455 831
tel./fax. 261 455 833
Koordynator
tel. 261 45 58 08
Pielęgniarka oddziałowa
Celina GELLES-PRYĆ
tel./faks 810-58-33
Zintegrowany Blok Operacyjny
dr n. med. Maciej JÓZEFOWICZ tel. 261 45 58 86
Pielęgniarka Oddziałowa:
ppor. mgr Julita BOLEŃ
tel. 261 45 59 02
Oddział Chorób Wewnętrznych
p.o. Koordynator:
dr n. med. Anna CHAMUŁA
tel. 261 45 58 36
Pielęgniarka Oddziałowa:
Danuta WOŹNIAK
tel. 261 45 59 86
Oddział Dermatologiczny
Koordynator:
dr n. med. Piotr JĘDRZEJCZYK
tel. 261 45 58 44
Pielęgniarka Oddziałowa:
Krystyna CZAPLICKA
tel. 261 45 58 75
Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej  
Koordynator:
lek. Piotr BURSZEWSKI
 
Pielęgniarka Oddziałowa:
Anna GŁÓWKA
tel. 261 45 58 91
fax 261 45 58 48
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Koordynator:
lek. Ryszard OWCZAREK
tel. 261 45 58 47
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Beata REMISZEWSKA
tel. 261 455 535
 Oddział Chirurgii Ogólnej
Koordynator:
ppłk lek. Krzysztof PRZYGODZKI
tel. 261 45 58 45
Pielęgniarka Oddziałowa:
Barbara CZARNECKA
tel. 261 455 701
Oddział Rehabilitacyjny
Ordynator:
dr n. med. Leszek JĘDRZEJCZAK
tel. 261 45 58 49
Pielęgniarz Oddziałowy
mgr Grzegorz WĄCHAŁA
tel. 261 455 564
Oddział Urologiczny
Ordynator:
lek. Norbert TARASZKIEWICZ
tel. 261 45 58 40
Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata NIEMCZYCKA
tel. 261 45 58 83
Oddział Otolaryngologiczny
Koordynator:
dr n. med. Andrzej DAŁEK
tel. 261 45 58 39
Pielęgniarka Oddziałowa:
Krystyna CZAPLICKA
tel. 261 45 58 75
Oddział Kardiologiczny
Ordynator:
lek. Waldemar KRYSIAK
tel. 261 45 58 37
Pielęgniarka Oddziałowa:
Ewa SMOLEŃSKA
tel. 261 45 59 86
Oddział Hematologii
Koordynator:
lek. Katarzyna ŻYBUL
tel. 261 45 58 43
Pielęgniarka Oddziałowa
Anna BRUZI
tel. 261 45 58 55
Oddział Endokrynologii i Terapii Izotopowej
Koordynator:
lek. Ryszard KATROŃ
 tel. 261 455 521
Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata NIEMCZYCKA
 tel. 261 455 883
Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej
Rejestracja tel. 261 455 9 18
Kierownik:
ppłk dr n. med. Małgorzata JEKEL-JUŹWIAK
tel. 261 455 9 19
Pracownia Radiologii
Rejestracja: tel. 261 45 59 29
Kierownik:
lek. Jacek SIEREDZIŃSKI
tel. 261 45 59 29
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Koordynator:
lek. Piotr KORNAK
tel. 261 45 58 42
Pielęgniarka Oddziałowa
Barbara NOWAK
tel 261 45 56 67
tel 261 45 58 60
Pracownia Patomorfologii
Kierownik:
dr n. med. Jerzy GRABAREK
tel. 261 45 59 25
Pracownia Medycyny Nuklearnej
Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej:
dr n. med. Iwona KOZŁOWSKA
tel. 261 45 59 83
izotopy@109szpital.pl
Rejestracja tel. 261 45 58 38
   
Pracownia Endoskopowa
Rejestracja tel. 261 455 562
Przychodnia Przyszpitalna
Kierownik Przychodni:
ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 261 455 506
Pielęgniarka Przełożona:
mgr Anna WINARSKA
tel. 261 455 598
Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni: tel. 261 455 562
tel. kom. 606 719 613
przychodnia@109szpital.pl
Poradnia ginekologiczno-połoznicza tel. 261 455 555
Przychodnia Stomatologiczna
Rejestracja tel. 606 728 770
tel.  261 455 557
Kierownik
ppłk lek. stom. Małgorzata MAJEWSKA-DZIADOSZ
 
Apteka Zakładowa
Kierownik Apteki:
po mjr mgr farm. Jacek SYPKO
tel. 261 45 59 45
apteka@109szpital.pl
Apteka tel. 261 45 59 37
Magazyn medyczny tel. 261 45 59 93
Centralna Sterylizatornia
Pielęgniarka koordynująca:
Róża ZAPŁACKA
tel. 261 45 59 13
Pracownia tel. 261 45 56 91
Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego tel. 91 35 10 195-6