ROZSTANIE Z MUNDUREM

18 grudnia 2017

W dniu 8 grudnia br. odbyło się uroczyste pożegnanie st. chor. szt. Mieczysława KACZOROWSKIEGO, który Rozkazem Personalnym Dyrektora Departamentu Kadr MON z dniem 1 grudnia 2017r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy wskutek upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez żołnierza zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. chor. szt. Mieczysław KACZOROWSKI służbę wojskową rozpoczął 28 stycznia 1992 r. jako elew w 60 ośrodku szkolno-remontowym w Dęblinie. Następnie w latach 1992-1996 pełnił służbę w 2 stargardzkim batalionie saperów, początkowo jako kierowca- operator sprzętu specjalistycznego a następnie jako dowódca drużyny desantowo-przeprawowej.
Lata 1997-98 to przygoda z 2 batalionem rozpoznawczym, gdzie pełnił funkcję dowódcy punktu wymiany poczty polowej.

 Z kolei lata 1998-99 to służba w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej również w Stargardzie na stanowiskach dowódcy obsługi i podoficera sekcji planowania logistyki.

Od 2000 r. chor. Kaczorowski związał się na 12 lat z 12 batalionem zaopatrzenia w Kobylance zaczynając jako podoficer-specjalista sekcji personalno-wychowawczej, następnie jako dowódca plutonu, kolejnie jako szef kompanii
a kończąc jako pomocnik dowódcy ds. podoficerów.

Od maja 2012 r. do dnia dzisiejszego chorąży pełnił służbę w naszym szpitalu jako podoficer-specjalista sekcji mobilizacji.

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie 26 letniej służby trzykrotnie pełnił służbę w ramach I, VI i X Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

Odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Gwiazdą Iraku.

Mieczysław KACZOROWSKI był przez przełożonych zawsze wysoko oceniany za osobisty wkład w realizację zamierzeń służbowych oraz fachowość a przez współpracowników za  życzliwość, zrozumienie oraz serdeczną atmosferę w pracy.

Panu chorążemu, po zdjęciu munduru, życzymy dużo satysfakcji w życiu osobistym, wielu sukcesów, zdrowia oraz pogody ducha.