POŻEGNANIE Z MUNDUREM

7 kwietnia 2017

POŻEGNANIE Z MUNDUREM

31 marca 2017r. w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania ordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii ppłk Zdzisława MAŁYSZKI, który po 38 latach służby wojskowej pożegnał się z mundurem.

 

 

 

 

 

 

 

Komendant Szpitala ppłk Jarosław NARLOCH w obecności swoich zastępców oraz kadry zawodowej i przedstawicieli personelu cywilnego Szpitala złożył podziękowania za wieloletnią wzorową służbę w szpitalu i życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Głos zabrał również ppłk Zdzisław MAŁYSZKA, który nie kryjąc wzruszenia podziękował  koleżankom i kolegom za lata współpracy i podkreślił, że podczas swojej służby miał zawsze wsparcie od przełożonych, a służba wojskowa była dla niego zaszczytem.

 

ppłk Zdzisław MAŁYSZKA jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, którą ukończył w 1985r. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2 Szpitalu Wojskowym, następnie w latach 1986 – 1992 wykonywał obowiązki służbowe w 5 Brygadzie Saperów jako dowódca kompanii medycznej a następnie jako szef służby zdrowia Brygady.

W wigilię Świąt Bożego Narodzenia 1992r. został przeniesiony do 109 Szpitala Wojskowego z którym związał swoją karierę zawodową przez ponad ćwierć wieku. W tym okresie pełnił służbę jako starszy asystent oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, a od 05.12.2014r.  jako ordynator tego oddziału. Ppłk Zdzisław MAŁYSZKA w trakcie swojej służby dwukrotnie brał udział w Misjach Zagranicznych. W latach 1993-1994 uczestniczył w Misji PKW ONZ UNPROFOR w byłej Jugosławii, a w latach 2003-2004 w Misji PKW w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

Za swoje osiągnięcia odznaczony Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Gwiazdą Iraku, a za wybitne czyny świadczące o ofiarności i odwadze, tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” i odznaką III stopnia.

 

Zwieńczeniem uroczystego pożegnania była wspólna pamiątkowa fotografia.