Pożegnanie Pana mjr lek. Bogusława KULBACZEWSKIEGO

6 marca 2017

Pożegnanie Pana mjr lek. Bogusława KULBACZEWSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 28 lutego 2017r.  w 109  Szpitalu Wojskowym w Szczecinie komendant Szpitala ppłk Jarosław Narloch oraz żołnierze i pracownicy żegnali Pana mjr lek. Bogusława KULBACZEWSKIEGO  – starszego asystenta Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, który rozkazem personalnym Dyrektora Departamentu Kadr Nr 2601 z dnia 13.09.2016r. zakończył pełnienie służby wojskowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 mjr lek. Bogusław KULBACZEWSKI jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, którą ukończył w 1995r. Po uzyskaniu tytułu lekarza i mianowaniu na stopień ppor. trafił na staż do naszego Szpitala. Po ukończeniu stażu pełnił służbę wojskową jako dowódca plutonu – lekarz, początkowo w 2 batalionie rozpoznawczym w Stargardzie a następnie w 12 batalionie zaopatrzenia w Szczecinie. W 2000r. powrócił do 109 Szpitala Wojskowego, gdzie rozpoczął służbę w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu jako młodszy asystent, asystent i wreszcie od 2009r. aż do dnia zwolnienia, po mianowaniu na stopień majora jako starszy asystent tego oddziału. Przez przełożonych wysoko oceniany za osobisty wkład w realizację zamierzeń służbowych oraz konsekwencję w zakresie podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych a przez pacjentów Szpitala za fachowość oraz troskliwość.

Panu majorowi, po zdjęciu munduru życzymy dużo satysfakcji w życiu osobistym oraz dalszego rozwoju zawodowego.