Powołanie Kierownika Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego.

9 maja 2018

 W dniu 7 maja 2018r. w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wyznaczenia mjr. Jacka SYPKO na stanowisko kierownika Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego. Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków otrzymał mianowanie na stopień podpułkownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po odczytaniu Rozkazu Personalnego nr 1061 i 1062 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 16 kwietnia 2018r., Komendant Szpitala płk Krzysztof PIETRASZKO, w obecności swoich zastępców oraz kadry zawodowej i przedstawicieli personelu cywilnego Szpitala złożył podziękowania za wieloletnią wzorową służbę w Szpitalu i życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Głos zabrał również ppłk Jacek SYPKO, który podziękował swoim współpracownikom za wspólne lata i wsparcie i wyraził nadzieję, że pełnienie obowiązków na nowym już stanowisku będzie równie owocne jak dotychczas.

mjr Jacek SYPKO w 1991r. ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Od 1992 r. do 21 grudnia 2001r. pełnił służbę w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie. Po przerwie ponownie związał się ze Szpitalem i od 2012 r. do dzisiaj pełnił funkcję kierownika apteki.

 

 

 

 

 

Po wspólnym zdjęciu był czas na poczęstunek i kawę.