Pracownia Medycyny Nuklearnej

LP. NAZWA SKRÓCONA DLA CELÓW FISKALNYCH NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
BADANIA SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ
1 ST tech Scyntygram tarczycy Tc-99m 140
2 ST jod Scyntygram tarczycy I-131 140
3 SK st Scyntygrafia kośćca statyczna 350
4 Sk dyn Scyntygrafia kośćca dynamiczna 350
5 ND Badanie dynamiczne nerek DTPA 270
6 NS Badanie statyczne nerek DMSA 250
7 ND kap Badanie dynamiczne nerek DTPA próba kaptoprilowa 300
8 SW serce Scyntygrafia perfuzyjna serca SPECT MIBI-wysiłek 500
9 SS serce Scyntygrafia perfuzyjna serca SPECT MIBI-spoczynek 400
10 SS all Scyntygrafia perfuzyjna serca wysiłek +spoczynek 800
11 W Wentrykulografia 380
12 PT Scyntygrafia przytarczyc MIBI 350
13 SPP Scyntygrafia perfuzyjna płuc 350
14 SWP Scyntygrafia wentylacyjna płuc 400
15 SWK Scyntygrafia wątroby SPECT koloid 400
16 SWP Scyntygrafia wątroby SPECT pyrofosforan 380
17 Scyntygrafia ślinianek 200
18 LL Limfoscyntygrafia 400
19 CC Badanie scyntygraficzne całego ciała I-131 400
20 CC MIBI Scyntygrafia całego ciała MIBI 400
21 S leukocyty Scyntygrafia znakowanymi leukocytami 1 350
22 S Somatos Scyntygrafia z zast. pochodnych Somatostatyny (Tektreotyd) 2 500
23 OJT Oznaczenie jodochwytności tarczycy 160
24 PD Podanie dawki I-131 400
25 PK Porada z zakresu medycyny nuklearnej 80
26 Sr Leczenie bólu nowotworowego strontem 4 000
27 LL2 Limfoscyntygrafia- Przy skierowaniu jednoczasowym 2 i więcej badań 290
28 RADSYN Radiosynowektomia izotopowa 1550

W przypadku pacjenta, dla którego do badania izotopowego specjalnie przygotowuje się zestaw do wyznakowania odpowiedniego radiofarmaceutyku, należy do ceny brutto doliczyć kwotę 60,00 zł

* w ramach umowy z NFZ