Pomoc Doraźna w Izbie Przyjęć

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
Konsultacje specjalistyczne
1 Alergologiczna (bez testów uczuleniowych) 80
2 Chirurgiczna 70
3 Chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej 80
4 Dermatologiczna 70
5 Endokrynologiczna (bez badań) 80
6 Gastrologiczna (bez gastrofiberoskopii, kolonoskopii, rektoskopii itp.) 80
7 Ginekologiczna z badaniem ginekologicznym z użyciem wziernika 80
8 Hematologiczna (bez badań laboratoryjnych) 80
9 Kardiologiczna (bez EKG, Holter, USG serca, próby wysiłkowej, ABP itp. ) 80
10 Internistyczna (bez badań laboratoryjnych, EKG, itp.) 70
11 Laryngologiczna z badaniem laryngologicznym z użyciem wziernika (bez audiogramu) 80
12 Neurologiczna (bez RTG, EEG, EMG, KT, MRI, itp.) 70
13 Neurochirurgiczna (bez RTG, EEG, EMG, KT, MRI itp.) 80
14 Okulistyczna 70
15 Pediatryczna 70
16 Psychiatryczna 70
17 Psychologiczna 120
18 Pulmonologiczna (bez spirometrii, RTG, itp.) 80
19 Radiologiczna (bez RTG, itp.) 70
20 Reumatologiczna (bez badań) 80
21 Stomatologiczna 70
22 Urazowo – ortopedyczna (bez RTG, KT, MRI, itp.) 70
23 Urologiczna (bez USG, PSA, itp.) 80
24 Badanie per rectum 25
Unieruchomienia
25 Szyna gipsowa 60
26 Szyna Zimmera 30
27 Opaska elastyczna – stawy, żebra 30
28 Plastrowanie – usztywnienie 30
29 Szpatułka i bandaż – usztywnienie 30
30 Chusta trójkątna – unieruchomienie 25
31 Opatrunek Desoulta miękki 90
Gips
32 Gips krótki/mały 90
33 Gips długi/ duży 130
34 Gips derotacyjny 80
35 Gips krótki marszowy 100
36 Gorset gipsowy 170
37 Tutor gipsowy 120
38 Ósemka gipsowa 90
39 Opatrunek Desoulta gipsowy 140
40 Zdjęcie gipsu małego i średniego 35
41 Zdjęcie gipsu długiego lub dużego 60
Nastawienie zwichnięcia i złamania
42 Skopia 70
43 Nastawienie zwichnięcia małego stawu 170
44 Nastawienie zwichnięcia dużego stawu 220
45 Nastawienie kości palców ręki i stopy 70
46 Nastawienie kości ręki i nogi 120
Blokada i biopsja
47 Blokada dostawowa 40
48 Blokada około żebrowa 60
49 Punkcja stawu z upustem płynu 70
50 Podanie leku do stawu (lek pacjenta) 25
Opatrunki
51 Okład z Altacetu 15
52 Opatrunek mały (otarcia) 15
53 Opatrunek średni 25
54 Opatrunek duży (oparzenia, duże odleżyny) 60
55 Zmiana opatrunku czystego 20
56 Zmiana opatrunku na ranie zainfekowanej 35
Chirurgiczne zaopatrzenie ran
57 Podanie anatoksyny tężcowej (lek pacjenta) 20
58 Podanie anatoksyny tężcowej – lek szpitalny 22
59 Znieczulenie miejscowe Lignocainą 20
60 Mały zabieg chirurgiczny 65
61 Założenie steri stripów na ranę 25
62 Szycie rany małej do 5 cm 75
63 Szycie rany dużej lub głębokiej (dwa rodzaje nici) 100
64 Nacięcie ropnia, zastrzału, założenie sączka 80
65 Wycięcie ziarniny, martwicy z rany 80
66 Wycięcie torbieli, kaszaka, brodawki 120
67 Zdjęcie szwów 25
68 Usunięcie paznokcia 50
69 Klinowa resekcja paznokcia 100
Znieczulenie do zabiegów
70 Miejscowe Lignocainą 20
71 Ogólne dożylne do 1 godz. 400
Ciało obce
72 Usunięcie kleszcza 20
73 Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha 60
74 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego powierzchniowego 200
75 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego głębokiego 200
Cewnikowanie
76 Usunięcie cewnika Foleya 100
77 Założenie cewnika Foleya 190
78 Płukanie pęcherza moczowego 60
79 Cewnikowanie jednorazowe 40
Iniekcje i wkłucia
80 Iniekcja domięśniowa, podskórna  (lek pacjenta) 15
81 Iniekcja dożylna (lek pacjenta) 25
82 Próba na penicylinę (3 iniekcje śródskórne) 30
83 Założenie wenflonu 20
84 Podłączenie kroplówki (0,9%NaCl, PWE, Glucosa) 25
85 Pobranie krwi na badania 5
86 Pobranie krwi na p.alkoholu we krwi (bez kosztów badania i transportu ) 5
Opieka i pielęgnacja
87 Toaleta ciała częściowa /mała/ 20
88 Toaleta całego ciała chorego 30
89 Toaleta chorego zanieczyszczonego 70
90 Toaleta chorego nieprzytomnego 90
91 Opieka pielęgniarska 1 godzina 30
92 Lewatywa z Enemy /z kosztem Enemy/ 40
93 Płukanie żołądka 70
94 Założenie czepca przy wszawicy 30
Internista i Kardiolog
95 EKG spoczynkowe bez opisu 20
96 EKG spoczynkowe z opisem 25
97 EKG metodą Holtera 24 godziny 185
98 Pomiar poziomu cukru glukometrem 5
99 Pomiar ciśnienia RR 10
100 Tlenoterapia 5
101 EKG wysiłkowe z opisem 160
102 USG serca + Doppler CFM  /Echo 2-D/ 160
Urolog
103 Pobranie wydzieliny gruczołu krokowego z posiewem 40
95 Biopsja stercza 300
96 Plastyka wędzidełka 100
97 Odprowadzenie załupka 100
98 Elektrokoagulacja kłykcin 50
Laryngolog
99 Audiometria 50
100 Konsultacja audiologiczna 70
101 Płukanie uszu (woskowina itp.) 70
102 Punkcja zatoki szczękowej z podaniem leku 200
103 Nacięcie i drenaż krwiaka małżowiny usznej 100
104 Nacięcie migdałka i/ lub struktur okołomigdałkowych 300
105 Nastawienie złamania nosa zewnątrznosowe z opatrunkiem 150
Okulista
106 Badanie dna oka 30
107 Pomiar ciśnienia śródgałkowego 10
108 Usunięcie ciała obcego 50
109 Płukanie oka 20
 RTG i USG 
110 USG ginekologiczne 70
111 USG położnicze 100
112 KTG /badanie tętna płodu/ 30
113 Opis zdjęć wykonanych poza zakładem 20
Wykonanie zdjęć RTG i USG z opisem wg cennika Pracowni Radiologii
Badania laboratoryjne wg cennika Zespołu Pracowni Medycyny Laboratoryjnej
Badania endoskopowe wg cennika Pracowni Endoskopowej
114 Inhalacja 20