Oddział Rehabilitacyjny

logotyp NFZ

Koordynator: 

dr n. med. Leszek JĘDRZEJCZAK

specjalista rehabilitacji narządu ruchu

tel. 91 810 58 49

Lekarze:

lek. Agnieszka MISIURA-SOWA

specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa:

Maria POPŁAWSKA

tel. 261 455 564

Zespół fizjoterapeutów :

Kierownik :

Edyta JAKUŚ-KOŁODZIEJ

mgr fizjoterapii

mgr fizjoterapii Marcin RADZIŃSKI

st. tech. fizjoterapii  Kinga STEFANIAK

st.  tech. fizjoterapii Małgorzata WIĘCKOWSKA

W oddziale wykonywane są zabiegi fizykoterapeutyczne z zastosowaniem pola magnetycznego, ultradźwięków, biostymulacji  laserowej, promieniowania podczerwonego, krioterapii miejscowej, elektroterapii, ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne i grupowe, pionizacja, nauka chodzenia, ćwiczenia indywidualne z pacjentem z wykorzystaniem  nowoczesnych metod  fizjoterapeutycznych.

Zabiegi  fizjoterapeutyczne wykonujemy na nowoczesnych aparatach  i sprzęcie rehabilitacyjnym.

Skierowanie do oddziału wystawia lekarz specjalista. Do skierowania powinna być dołączona dokumentacja medyczna. Czas hospitalizacji od 3 do 6 tyg.

Oddział świadczy usługi pełnopłatne w zakresie fizykoterapii ambulatoryjnej.

CENNIK

Od września 2014r. wykonujemy zabiegi fizykoterapeutyczne z zastosowaniem fali uderzeniowej, drenaż limfatyczny z zastosowaniem aparatu do masażu uciskowego sekwencyjnego.

Metoda srt- zeptoring – terapia rezonansem stochastycznym, szczególnie zalecana jest w chorobie Parkinsona, w niedowładach po udarze mózgu lub urazie czaszkowo – mózgowym, urazie rdzenia kręgowego, stwardnieniu rozsianym (SM), zanikowym stwardnieniu bocznym( ALS), mózgowym porażeniu dziecięcym, zespole niespokojnych nóg, neuropatiach, zaburzeniach równowagi, po przebytych złamaniach, po wszczepieniu endoprotez, zespole Sudecka, osteoporozie, profilaktyce upadków, przewlekłych dolegliwościach bólowych kręgosłupa, zmian zwyrodnieniowych stawów, nietrzymaniu moczu związanej w niewydolnością mięśni dna miednicy.

SRT zdjęcie