Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator:
Ppłk lek. Zdzisław MAŁYSZKA

tel. 91 810 58 42

Lekarze:
lek. Marcin MALIK
lek. Jacek GRZESIUK
lek. Monika MAZUREK
lek. Krystyna POTIECHIN
lek. Stanisław FORNAL
mjr lek. Zdzisław MAŁYSZKA

Pielęgniarka Oddziałowa:
specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece
Barbara Nowak
tel. 91 810 56 67 lub 91 810 58 60

Oddział ma profil mieszany – leczymy pacjentów ze schorzeniami internistycznymi, chirurgicznymi i przejmowanych od zespołów ratownictwa medycznego.

Są to chorzy ze skrajnie ciężkim pogorszeniem stanu zdrowia oraz powikłaniami w przebiegu chorób przewlekłych, przy których możliwości terapeutyczne regularnych oddziałów stają się niewystarczające – np. z zaostrzeniami i powikłaniami chorób internistycznych i chirurgicznych, ciężkimi infekcjami, po zabiegach operacyjnych wymagający podtrzymywania funkcji życiowych metodami przyrządowymi i intensywną farmakoterapią oraz ciągłego monitorowania.

Jest to zatem terapia ratująca i podtrzymująca życie – funkcje życiowe i czynności niewydolnych układów i narządów. Prowadzimy ścisłe monitorowanie, w tym metodami inwazyjnymi za pomocą wysokospecjalistycznej aparatury oraz intensywną farmakoterapię w sposób ciągły do czasu stabilizacji i rekonwalescencji, gdy możliwe jest bezpieczne przekazanie chorych do oddziałów zabiegowych i zachowawczych w celu dalszego lecznia.

Oprócz leczenia najciężej chorych, personel oddziału zajmuje się wykonywaniem znieczuleń do zabiegów operacyjnych przeprowadzanych na terenie szpitala.

 

logotyp NFZ